באיזו שעה ביום עורכים הברית והסעודה

Posted by & filed under Bris Mila - ברית מילה, Life Cycle -- מעגל החיים, The time of day when the Bris and the meal is held - באיזו שעה ביום עורכים הברית והסעודה.

 Join Virtual Community To Unlock Answers Database Oooooops! you are not (yet) a member/sponsor of the SichosOnline community... If you want to download this information please click here where you can become a member. Join Now    

Born healthy and passed away after 31 days – (ס”ו. נולד חי בריא ונפטר אחרי שלושים יום (מיום הל”א והלאה

Posted by & filed under 6. Born healthy and passed away after 30 days - נולד בריא ונפטר אחרי שלושים יום, Aveilus אבילות ר"ל, Section 9: A stillborn or a child that passes away (r”l) - נפל וקטן(ה) שנפטר(ה) ר"ל.

 Join Virtual Community To Unlock Answers Database Oooooops! you are not (yet) a member/sponsor of the SichosOnline community... If you want to download this information please click here where you can become a member. Join Now    

Born healthy (or ill) and passed away before 30 days – נולד בריא או חולה ונפטר לפני שלושים יום

Posted by & filed under 4. Born healthy (or ill) and passed away before 30 days - נולד בריא או חולה ונפטר לפני שלושים יום, Section 9: A stillborn or a child that passes away (r”l) - נפל וקטן(ה) שנפטר(ה) ר"ל.

 Join Virtual Community To Unlock Answers Database Oooooops! you are not (yet) a member/sponsor of the SichosOnline community... If you want to download this information please click here where you can become a member. Join Now